PERSONUPPGIFTSPOLICY

Så hanterar Axla Omsorg HB dina personuppgifter

Europeiska unionen (EU) har gemensamma regler för att skydda personuppgifter. Det är en dataskyddsförordning som heter General Data Protection Regulation, GDPR. På den här sidan kan du läsa mer om hur Axla Omsorg HB (Axla) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vi hanterar personuppgifterna på olika sätt beroende på hur och varför du lämnar dina uppgifter. Klicka på undersidorna för att läsa mer om vad som gäller för dig.

Informationen uppdateras om Axla ändrar rutiner eller om lagstiftningen förändras.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan användas för att identifiera en person. Det kan vara ditt namn, dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, texter eller bilder som handlar om dig eller något annat som är speciellt för bara dig.

Om du har frågor

Personuppgiftsansvarig
Axla är ansvarig för hur vi hanterar personuppgifter i organisationen. Tycker du att Axla hanterar dina personuppgifter på fel sätt så är det viktigt att vi får reda på det. E-posta till info@axlaomsorg.se eller ring 08-428 455 98. Vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss för frågor, klagomål och synpunkter. Du kan också vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för GDPR i Sverige. Tänk på att skriftlig kommunikation till Datainspektionen – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling och därför kan diarieföras hos Datainspektionen.

Dataskyddsombud
Axla har ett dataskyddsombud som du kan kontakta om du vill beställa registerutdrag eller har frågor om hur Axla hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Axlas dataskyddsombud är Melker Andréason, e-post melker@axlaomsorg.se

 

Mer om personuppgifter


När får Axla Omsorg HB hantera personuppgifter?
För att Axla ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund. Det är:

  • När vi har ett avtal med dig, eller för att följa lagar och regler som gäller för verksamheten. Det gäller till exempel dig som är arbetsledare eller anställd.
  • Efter en intresseavvägning, när Axla har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter. För att det ska vara tillåtet måste Axlas intresse väga tyngre än riskerna för din personliga integritet. Intresseavvägning är inte så vanligt. Ett exempel är när vi svarar på e-post som kommer till oss. Du har rätt att säga nej till personuppgiftsbehandling som vi gör efter intresseavvägning. Om det inte finns andra giltiga skäl än intresseavvägningen att behandla dina personuppgifter har du rätt att få uppgifterna raderade.
  • När vi frågar om ditt samtycke. Det kan gälla att vara med på bild till exempel. Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke och då får vi inte längre behandla dina personuppgifter.
 

Känsliga uppgifter och personnummer
En del personuppgifter skyddas extra mycket. Det kan vara uppgifter om hälsa, sexuell läggning, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och medlemskap i en fackförening. Information om allergier räknas som uppgifter om hälsa.

Axla behandlar bara känsliga uppgifter om det är tillåtet enligt lag. Annars ber vi om ditt samtycke.

Om du är anställd kan vi till exempel behöva hantera uppgifter om din hälsa för att kunna administrera sjukfrånvaro och betala ut sjuklön i vårt uppdrag som arbetsgivare.

Om du är kund behöver vi hantera uppgifter om din personliga assistans och ditt beslut om assistansersättning i vårt uppdrag som assistansanordnare.

Axla hanterar personnummer/samordningsnummer i samband med anställning och löneutbetalning och när vi fakturerar assistansersättning.

 

Nödvändiga personuppgifter
Axla får bara behandla personuppgifter som är nödvändiga utifrån vad de ska användas till.

Eftersom vi behöver kommunicera med dig frågar vi efter dina kontaktuppgifter.

På hemsidan använder vi cookies. Här kan du läsa mer om cookies.

Vad använder vi personuppgifter till?
Det ska alltid vara tydligt vad Axla använder dina personuppgifter till. Det är ändamålen som styr vilka personuppgifter vi får behandla och hur länge vi sparar dem.

Axla behandlar främst uppgifter om medlemmar, anställda och arbetssökande. Ändamålen är medlemsadministration, assistansanordning, personaladministration och rekrytering.

 

Hur samlar vi in personuppgifter?
Som regel samlar vi in personuppgifter direkt från dig. Om vi behöver uppdatera vårt medlems- eller personalregister kan vi komma att hämta kontaktuppgifter från offentliga register, till exempel Skatteverkets folkbokföringsregister.

 

Vem kan ta del av personuppgifterna?
Axla lämnar bara uppgifter vidare om det är nödvändigt för att följa avtal, lagar och regler.

I vårt uppdrag som assistansanordnare och arbetsgivare måste vi till exempel lämna uppgifter till Försäkringskassan i samband med anställdas sjukfrånvaro eller kundens assistansersättning.

Axla har flera IT-system. Företaget som ansvarar för driften av systemet och användarsupport har tillgång till personuppgifterna som finns i systemet. Axla har särskilda avtal om säker personuppgiftsbehandling med de företag vi anlitar.

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I undantagsfall kan ditt namn och din e-post komma att behandlas utanför EU/EES via företag vi samarbetar med. Överföringen är skyddad enligt beslut från EU-kommissionen.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till.

Om du till exempel är kund eller anställd sparar vi personuppgifter så länge det är nödvändigt för vårt uppdrag och för att följa regler i bokföringslagen.

 

Dina rättigheter
Det här är dina rättigheter när dina personuppgifter finns på Axla.

 

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar. Det kallas registerutdrag. När du vill ha ett registerutdrag måste din beställning vara skriftlig (vanlig post eller e-post) och komma från dig själv. Du får ditt registerutdrag inom en månad efter att vi har tagit emot din beställning.

 

Rättelse
Hör av dig till oss om du tycker att Axla hanterar personuppgifter om dig som är fel, onödiga eller ofullständiga i förhållande till ändamålet. Vi rättar till eventuella felaktigheter så fort som möjligt.

 

Radering
I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade
Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du tar tillbaka samtycket
Om du säger nej till personuppgiftsbehandling som vi gör efter intresseavvägning och Axlas nytta av behandlingen inte är större än risken för din personliga integritet
Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt GDPR

Vi kan inte radera dina personuppgifter om vi är skyldiga enligt lag att spara dem.

 

Begränsning av personuppgiftsbehandling
Du kan begära att Axla begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Då sparar vi de uppgifter vi redan har om dig. Men vi slutar att komplettera, ändra, uppdatera eller fortsätta att använda dina personuppgifter.

Du kan begära att Axla begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden vi utreder ett klagomål eller om vi behöver tar reda på mer innan vi fattar beslut om rättelse eller radering.

 

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som Axla gör med intresseavvägning som rättslig grund. Då meddelar du oss att du inte vill att vi fortsätter behandla dina personuppgifter. Om det inte finns andra giltiga skäl än intresseavvägningen att behandla dina personuppgifter har du rätt att få dem raderade.

 

Flytta personuppgifter
När Axla behandlar dina personuppgifter med avtal eller samtycke som rättlig grund har du rätt att, när det är tekniskt möjligt, få ut de personuppgifter du själv lämnat till oss för att flytta med dig till annan organisation.

COOKIES POLICY

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av www.axlaomsorg.se använder vi cookies, kakor. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på webbplatsen och för att vi ska kunna förbättra webbplatsen för dig som besöker den. Här får du veta hur Axla Omsorg använder cookies och på vilket sätt du kan välja bort dem.

Väljer du att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätter använda Axla Omsorgs webbplats samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med denna cookiepolicy och hur vi behandlar dina personuppgifter. När som helst kan du vägra att tillåta cookies genom att ändra ditt val och justera i din webbläsares inställningar. Väljer du att inaktivera cookies kan det innebära att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera. Axla Omsorg använder så få cookies som möjligt på webbplatsen.

Vad är en cookie och vad används de till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker lagrar på din mobila enhet eller dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. Cookies är mycket vanligt förekommande på internet.

Du kan samtycka till användningen av cookies till exempel genom din webbläsares inställningar, men du kan även i webbläsarens inställningar vägra tillåta cookies.

Två typer av cookies – permanenta och temporära/ sessionscookies

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära/ sessionscookies.

Permanenta cookies lagras som en fil under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De stannar på din mobila enhet och dator tills det att du manuellt väljer att ta bort dem. Dessa används till exempel när det finns något som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen.

Sessionscookies är tillfälligt placerade på din mobila enhet eller dator när du besöker webbplatsen. De försvinner när du stänger ner sidan och sparas alltså inte permanent.

De flesta webbplatser använder cookies för att förbättra användbarheten och upplevelsen för dig som besökare.

En cookie-fil är en så kallad passiv fil och kan inte sprida skadliga program eller datavirus på din mobila enhet eller dator.

Så tar du bort cookies

Du kan vägra tillåta cookies genom att gå in i din webbläsares inställning och radera cookies från din hårddisk. Det går även att ställa in webbläsaren så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookien.

Väljer du att inte tillåta cookies kan det medföra att vissa av funktionerna på Axla Omsorg webbplats inte fungerar på samma sätt som om du skulle accepterat dem.

Så använder Axla Omsorg cookies

Axla Omsorg använder endast cookies när det är nödvändigt. Vi använder cookies bland annat om du anmäler dig till något av våra events, registrerar dig till vårt nyhetsbrev, söker ett jobb eller för att föra statistik över vår webbplats.

Axla Omsorg använder tredjepartcookies i form av exempelvis Google Analytics som är ett statistikverktyg för att utvärdera användarbeteenden. Det gör vi för att optimera användarupplevelsen och föra statistik på webbplatsen.

Samtycker du till vår cookiepolicy, börjar vi också registrera uppgifter om dig. Men ingen cookie sätts förrän du aktiverat en viss funktion, exempelvis om du anmäler dig till ett av våra event.

Exempel på cookies som Axla Omsorg använder

Google Analytics

Används som webbstatistikverktyg för att samla in information om hur besökarna använder vår webbplats. Data som samlas in via Google Analytics används för att bättre förstå våra besökare och hur de använder webbplatsen. Det som lagras är information om antal besökare på webbplatsen, var besökaren kommer ifrån och vilka sidor som besökts.

Hotjar

Används för analys av besökarflöden och för formulär för användarfeedback. Informationen hjälper oss att se vilket innehåll som är intressant för besökaren.

Samtycke till cookies och vidare frågor

Tillåter du cookies samtycker du i enlighet med denna cookie policy till Axla Omsorgs användning av cookies.

Har du frågor kring vår cookie policy är du välkommen att kontakta oss.