Awaale är verksamhetschef för Personlig Assistans på Axla Omsorg. Awaale har lång erfarenhet i branschen, både kommunalt och privat. Utbildad socionom och innehar en fil. mastersexamen i ledarskap och organisation från Umeå universitet.