Jafar är Enhetschef för Boendestöd på Axla Omsorg. Jafar har expertis som sträcker sig från praktiskt boendestöd till företagsledarskap. Han har jobbat med människor med svåra mentala problem, drog- och alkoholmissbruk, kriminalitet, psykosociala problem och är expert på dessa områden. När kommuner har speciellt svåra uppdrag vänder de sig ofta direkt till Jafar. Han har även erfarenhet av myndighetsuppföljningar på bolagsnivå. Utbildad Socionom med Kandidatexamen från Stockholms Universitet.