Luul är Kundambassadör på Axla Omsorg. Luul har lång erfarenhet i omsorgsbranschen och är expert på kontakter med myndigheter, vårdinstitutioner och ansökningar. Hon är oftast ute och hjälper kunder, följer med på läkarbesök och besök till andra myndigheter. Hon är din trygga punkt i Axla och går alltid att nå på telefon.