Melker är Utvecklingsansvarig på Axla Omsorg. Han är ansvarig över projekt för att förbättra och effektivisera företaget. Han hjälper även kunder att skriva underlag för ansökningsprocesser. Utbildad företagsekonom med inriktning marknadsföring, fil. kandidatexamen från Stockholms universitet. Utbildad statsvetare med fil. Kandidatexamen från Karlstads universitet.