Naima är Kundansvarig och jobbar dagligen med att ta hand om sina kunder. Hon sköter allt administrativt arbete som krävs för att ge sina kunder god omsorg, samt jobbar med uppföljningar av genomförandeplaner. Hon lägger scheman, sätter ihop arbetsgrupper, rekryterar assistenter, och hjälper sina kunder med ansökningar.