Nils är ansvarig samordnare för boendestöd på Axla Omsorg. Han hjälper kunderna med boendestöd hela vägen från ansökan, utformning av stöd, till rekrytering av boendestödjare samt koordinerar utbildningar för personal. Han är utbildad beteendevetare med en Fil.kand. examen inriktning psykologi. Erfarenhet från myndighet samt hälso- och sjukvård.