Boendestöd Bild Handla

Boendestöd

Ett stöd utifrån dina behov och förutsättningar

Boendestöd är en insats som personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan få via Socialtjänstlagen (SoL). Stödet utförs i ditt hem av personal som hjälper dig med vardagssysslor. Vilken typ av stöd du får beror på det behov du har som individ. 
 
En biståndshandläggare på din kommun är den som avgör om du har rätt till boendestöd.

Att leva med en funktionsnedsättning är inte alltid lätt och då kan det vara skönt med en boendestödjare som kan underlätta din vardag. Vi på Axla Omsorg jobbar för att finnas där för dig och för att göra ditt liv enklare.

Våra boendestödjare kan hjälpa dig i hemmet med planering av hushållsaktiviteter och ekonomi för att skapa en bättre struktur i vardagen. Du kan också få stöd när det gäller kontakt med myndigheter, sjukvård, social träning och inköp.

Med anpassning efter dina önskemål och behov skräddarsys ett boendestöd som passar just dig. Alla våra boendestödjare är utbildade inom området och innehar olika kompetenser.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda inom boendestöd eller om du har generella frågor kring insatsen.

Ansöka om boendestöd, steg för steg

Ansök
Det är en biståndshandläggare på din stadsdelsförvaltning som beslutar om boendestöd. Du ansöker här via blankett eller e-tjänst.
1
Träffa biståndshandläggare
Efter din ansökan så kommer en biståndshandläggare att kontakta dig. Ni kommer att ha ett personligt möte där ni tillsammans går igenom din situation och behovet av stöd.
2
Beslut
Efter mötet gör biståndshandläggaren en utredning. Denna utredning ligger till grund för ditt beslut. Beslutet skickas sedan hem till dig.
3
Välj utförare
När du har fått ditt beslut kan du nu välja oss som utförare. Du behöver bara bara uppge vårt företagsnamn till din biståndshandläggare, så skickas ditt beslut till oss och vi tar sedan kontakt med dig.
4

Kompetens

På Axla omsorg anställer vi duktiga och drivna boendestödjare. Du har slutgiltigt bestämmande över vem du vill anställa. Bland våra boendestödjare finns en bred språkkunnighet och kompetens. Vi kan även vidareutbilda vår personal enligt era önskemål.

Språk

Svenska
Engelska
Arabiska
Tigrinja
Somaliska
Kurdiska

Utbildningsbakgrund och inriktningar

Undersköterskor
Sjuksköterskor
Socialpedagoger
Socionomer
Autism/Aspergers
Missbruksproblematik
Schizofreni
Tydliggörande pedagogik