Personlig Assistans LSS Bild

Personlig assistans

Personlig omsorg för alla dina behov

Personlig assistans är ett stöd som är personligt utformat för personer som är i behov av hjälp att tillgodose sina grundläggande behov på följd av stora och varaktiga funktionsnedsättningar.

Personer som tillhör personkrets 1, 2 och 3 enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan få rätt till personlig assistans. Personlig assistans är till för att hjälpa dig med dina grundläggande och personliga behov. Vi på Axla Omsorg erbjuder en personlig assistans skräddarsydd för dig med den hjälp och omvårdnad som just du behöver.

För personer med svår funktionsnedsättning kan en personlig assistent göra livet så mycket bättre. Det kan ge möjlighet att göra saker som annars inte hade gått, ge förutsättningar för dig att utvecklas och ge ett liv där du kan leva så som du vill leva.

Du och din personliga assistent spenderar mycket tid tillsammans. Därför är vi noga med att hitta rätt person för dig. Vi vill bygga en relation mellan er där du kan känna dig trygg, respekterad och där personkemin stämmer.

Axla Omsorg använder Aiai för administration av personlig assistans. Klicka här för att komma till Aiai

Ansöka om personlig assistans

Att ansöka om personlig assistans är en lång och utförlig process. Vi på Axla har stor erfarenhet av ansökningar om personlig assistans och kan hjälpa dig varje steg på vägen. Vare sig du vill sköta hela ansökan på egen hand, eller att vi ska ta hand om allt, så kan vi hjälpa dig.

Underlag
Det första vi gör är att gå igenom alla existerande underlag. Vi utvärderar och ber dig inhämta fler utlåtanden och intyg om vi bedömer att det krävs för att ha en god chans till att lyckas med ansökan.
1
Behovsbeskrivning
En behovsbeskrivning är en utförlig beskrivning av dig och dina hjälpbehov. Vi tar fram detta underlag genom att ställa frågor till dig. Vi går då grundligt igenom hur en vanlig dag ser ut, hur natten ser ut, samt går in specifikt per hjälpområde. Behovsbeskrivningen gör att ansökan blir mer utförlig och ger därför en bättre chans att få ett bra beslut.
2
Ansökan
När vi utvärderat och inhämtat underlag och framställt behovsbeskrivning så skickar vi ansökan till Försäkringskassan, kommun, eller både och. Vi tar därefter kontakt med handläggaren som tilldelas ärendet. Om vi bedömer att du har ett mycket stort hjälpbehov så kan vi börja utföra assistans innan utredningen är färdig hos Försäkringskassan.
3
Utredningssamtal och hembesök
Två viktiga moment i ansökan om personlig assistans är utredningssamtalet och hembesök. Handläggaren för ditt ärende kommer då ställa grundläggande frågor om dina hjälpbehov och din vardag. Hembesöket är likt utredningssamtalet, men sker genom personligt möte i ditt hem. Vi på Axla kan hjälpa er med dessa moment genom att förklara vilken typ av frågor som brukar ställas, vad som är bra att tänka på, och vi deltar även gärna på mötena om ni så önskar.
4
Kommunicering
När handläggaren är färdig med sin utredning skickas ett förslag till beslut ut till oss på Axla. Ett förslag till beslut är ett preliminärt beslut, där Försäkringskassan eller kommun redogör för vad de har kommit fram till i utredningen. Vi går då grundligt igenom förslaget till beslut, analyserar bedömningarna, och kontaktar er med information. Därefter framställer vi synpunkter om detta är nödvändigt. Försäkringskassan måste ta emot synpunkterna och bemöta dessa i det slutgiltiga beslutet.
5
Beslut
När vi mottagit det slutgiltiga beslutet så har vi ett besked om ansökan har vart lyckad eller inte. Om beslutet är positivt så går vi vidare till att anställa assistenter, lägga schema, utbilda och allt annat som rör omsorgen. Om beslutet är negativt så gör vi en bedömning över om vi borde ompröva och överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Vi gör även en bedömning om vi borde koppla in våra jurister.
6

Kompetens

På Axla omsorg anställer vi både anhöriga och externa assistenter. Du som brukare har slutgiltigt bestämmande över vilka assistenter du vill anställa. Bland våra assistenter finns en bred språkkunnighet och utbildningsbakgrund. Vi utbildar all vår personal i basala hygienrutiner, brandsäkerhet, nödsituationer och HLR. Vi vidareutbildar även vår personal enligt era önskemål.

Språk

Svenska
Danska
Engelska
Arabiska
Tigrinja
Somaliska
Kurdiska
Urdu

Utbildningsbakgrund och inriktningar

Undersköterskor
Sjuksköterskor
Socialpedagoger
Brandsäkerhet och nödsituationer
Brandsäkerhet och nödsituationer
Hjärt-lugnräddning
Lågaffektivt bemötande
Utåtagerande beteende
Autism