Visselblåsarfunktion

Det här är kanalen för att lämna in visselblåsarrapporter om missförhållanden eller oegentligheter inom Axla Omsorg KBs verksamhet. Verksamhetschef Awaale Abiib är ansvarig för att hantera rapporterna, om du skickar in en rapport så är det enbart han som kommer ha tillgång till den. Awaale Abiib har undertecknat tystnadsplikt gällande visselblåsarrapporter, så du kan känna dig säker i att han kommer hålla din identitet skyddad om du så önskar.

Om missförhållandet gäller något akut eller våld, var vänlig ring 112.

Fyll i din rapport nedan, kontaktuppgifter samt om du vill omfattas av sekretess. Tryck på ”Skicka in” när du är klar.”

Fyll in din rapport